Дошкільний навчальний заклад №20 розташований на Східному масиві за адресою м.Тернопіль, бульвар Д.Галицького, 1а. Територія закладу озеленена стрункими берізками та ялинами 

   В дошкільному закладі функціонує 8 дошкільних груп та 3 групи раннього віку з загальною наповнюваністю 275 дітей. Режим перебування дітей в дошкільному закладі 10,5 годин з 8:00 до 18:30,  при потребі працює чергова група з 7.45 до 19.00 год.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти України, Статуту закладу, Програми розвитку ДНЗ на 2021-2022 рр. Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дає змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи над пріоритетними завданнями, а зорієнтованість педагогів на особистість є основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Педагоги ДНЗ працюють наполегливо та креативно, забезпечуючи оптимальне використання можливостей кожного вікового етапу для повноцінного особистісного розвитку дошкільника.